פתיחת גן מאיר, 1944

 סיור במעלה רחוב קינג ג׳ורג, עם הגיאוגרף והאורבניסט יואב לרמן, בעקבות תוכנית גדס מ 1925 והחזון של עיר גנים

כיצד התוכנית ממומשת היום? מה ההשפעה שלה על המרחב האורבני בתל אביב? הסיור יקיף נקודות חשובות בתכנון העירוני, כמו חיבור מסחרי לרחוב, עירוב שימושים וצפיפות מגורים כמפתח לחיי רחוב