Back to All Events

מהלכים תכנוניים בנוה צדק ובאחוזת בית

  • אשקלון ת"א, מחוז תל אביב ישראל (map)

 את הסיור מעביר הגיאוגרף והאורבניסט יואב לרמן

הסיור יבחן כיצד ניתן לתכנן עבור הולכי רגל בעיר, כיצד הולכי הרגל משפיעים על העיר וכיצד העיר משפיעה עליהם. הסיור יעסוק בתהליכים של קיטוב העוברים על תל-אביב, חשיבותה והישרדותה של רשת הרחובות. הסיור יעבור בנקודות הסטוריות ובעלות עניין באזור 

מהרברט סמואל והמע״ר שתוכנן במנשיה, כיכר מוגרבי ורח׳ אלנבי, דרך כיכר מגן דוד ואנדרטת המייסדים בנחלת בנימין, הקיוסק הראשון וראינוע עדן ועד תהליך הג׳נטריפיקציה באזור היום. במשך ההליכה יועלו שאלות הנוגעות לפיתוח וקידמה ללא תלות במכוניות, תכנון עבור אנשים, תאונות דרכים, צפיפות ועירוב שימושים ושדרוג סלאמס ללא הריסתם ומחיקתם

הסיור מתחיל בכניסה הראשית למתחם התחנה

Earlier Event: April 8
New Tel Aviv Central Bus Station