Back to All Events

סיור לילה ופשע

  • 68 אבן גבירול ת"א, מחוז תל אביב ישראל (map)

מה הקשר בין תכנון עירוני לפשע? איזה עקבות משאיר העבר על המרחב העירוני?

סיור עם הגיאוגרף והאורבניסט יואב לרמן

הליכה מכיכר רבין עד כיכר המדינה היא שיעור בתכנון עירוני וההשפעה שלו על החברה - איך אנשים מתפקדים וזזים בתוך העיר, הזכרונות שלה והשירותים השונים שהיא מציעה למי שהולכים בה. יואב ישתף מנסיונו, הידע והתצפיות המדעיות שערך על חיי העיר וכיצד היא עובדת, לאורך אחד הצירים המרכזיים של תל אביב

הסיור מתחיל מכיכר רבין סמוך לעץ הזית שבמרכזה