Back to All Events

סיור בשכונת שפירא

  • שפירא אריה דה מודינה תל אביב יפו, מחוז תל אביב Israel (map)

דירה להשכיר, אך מהו המחיר

סיור המתמקד בתהליך השינוי החברתי בשכונת שפירא. מתי הוקמה השכונה? מי הקים אותה וכיצד חיו האנשים באותה התקופה? דרך סיפורי תושבים, נדבר על המאבק להכרה שבו נמצאת השכונה מיום הקמתה בין יפו לתל–אביב, בשכונה המגוונת ביותר מבחינה אתנית בתל–אביב יפו