Back to All Events

תל אביב 2025 - מבט מעודכן למרכז העיר החדש

  • תל אביב 2025 HaHashmonaim St Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv District Israel (map)

סיור מדומיין בתוך מה שעתיד להיות מרכז העיר תל אביב הגדולה, בעקבות תכנית המתאר העירונית ומסמך חזון העיר. נעבור בין מגדלים, כיכרות ושדרות חדשות, ונדמיין ביחד את העיר החדשה שהחלה להתרומם ועתידה לקום בשנים הבאות. בין היתר נבקר בתחנת הרכבת הקלה, בכיכר גבעון, מתחם השוק הסיטונאי (גינדי), גשר מעריב, קירוי האיילון ומתחם שרונה. בדרך נדמיין באופן שיתופי את מה שעתיד להיות ונגיב למתרחש סביבנו. נתבונן בעיר מלמעלה ומלמטה, נביט בתכניות ומפות ונשוחח על האופן שבו העיר נבנית ומתוכננת